Ako môžete pomôcť?

Prispejte svojim kúskom k obnove kláštora.

Ako dobrovoľník

Finančná pomoc

Nefinančná pomoc

Iné formy

Osveta o projekte

Ak sa zaujímate o históriu a chcete sa stať súčasťou obnovy kláštora

Staňte sa našim dobrovoľníkom. Napíšte nám a my vám pošleme všetky potrebné informácie.

Ak sa chcete finančne podieľať na projekte

Prispieť môžete priamo na náš transparentný účet SK4909000000005177970865, do správy pre prijímateľa môžete uviesť „DAR klastor Kremnica“. Dá sa to urobiť jednoducho tak, že si nasnímate QR kód.

Nefinančná pomoc

Pomôcť môžete darovaním náradia alebo stavebného materiálu. 

Prispieť môžete aj zakúpením darčekových predmetov

Darčekové predmety vyrobili šikovní ľudia zo sociálne slabších pomerov.

Prehrať video

Budujte komunitu ľudí, ktorí milujú pamiatky a pomáhajú so starostlivosťou o ne

Do kláštora sa môžete prísť osobne pozrieť, otvárame ho pre verejnosť. Rozprávajte o ňom a inšpirujte k jeho záchrane.

Kto sme

... čo robíme

Krásna dominanta Kremnice sa pomaly rozpadá. Františkánsky kláštor chátral od čias, keď zásah komunistického režimu v roku 1949 vyvliekol rehoľníkov z kláštora s odôvodnením, že sa tu robila protištátna činnosť. Kláštor je už prístupný aj pre verejnosť. Dúfame, že ho spoločnými silami zachránime.